Rideklubben Store Restrup

Årsregnskaber

Her finder du godkendte årsregnskaber. Hvis du som medlem af vores forening har spørgsmål til regnskabsprincipper eller hvad der ligger bag overskrifterne i regnskabet, så er du altid velkommen til at skrive en mail til klubbens bestyrelse sammen med en begrundelse for dit spørgsmål. Økonomiske dispositioner i løbet af klubåret er altid foretaget med baggrund i bestyrelsesbeslutninger hvor klubbens interesser altid vejer tungest.