Rideklubben Store Restrup

Bestyrelse

Rideklubbens formål er at fremme interessen for ridesporten og at samle medlemmerne til udøvelse af denne idræt
samt oplære dem i alt vedrørende hestens brug og pleje, samt drive elevskole med undervisning af elever mv.

Klubbens anliggender varetages af en bestyrelse på 5 medlemmer, der alle skal være fyldt 18 år.
Bestyrelsesmedlemmerne vælges på generalforsamlingen for 2 år ad gangen.

Alt arbejde i klubben, med undtagelse af undervisning og staldens daglige drift, er baseret på ulønnet frivilligt arbejde.
Dette gælder også bestyrelsesarbejde.

Du kan læse mere i klubbens Vedtægter.

Team
Team
Team
Team
Team
Team
Team