Rideklubben Store Restrup

Udvalg

Rideklubben har pt. 4 udvalg: Stævneudvalg, aktivitetsudvalg, cafeteriaudvalg og Sponsorudvalg.

Bestyrelsen udpeger medlemmer til udvalgene, og dette skal så vidt muligt ske fra og af de medlemmer,
der tilhører det pågældende interesseområde. Medlemmerne er valgt for 2 år ad gangen.

Alt arbejde i klubben, med undtagelse af undervisning og staldens daglige drift, er baseret på ulønnet frivilligt arbejde.
Dette gælder også udvalgsarbejde.

Du kan læse mere om udvalg i klubbens Vedtægter.

Team
Team
Team
Team